Zdalny zintegrowany modul nadzoru radiowo-wizyjnego (An integrated module for remote radio and visual monitoring)

 • Janusz Cichowski, Lisowski Karol, Szczuko Piotr, and Andrzej Czyżewski. Zdalny zintegrowany moduł nadzoru radiowo-wizyjnego (An integrated module for remote radio and visual monitoring). In Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki (KSTiT 2015), Kraków, Poland, 2015. doi:10.15199/59.2015.8-9.24
  [BibTeX]
  @InProceedings{2015-09-CICHOWSKI,
  author = {Janusz Cichowski and Lisowski Karol and Szczuko Piotr and Andrzej Czy\.zewski},
  title = {{Zdalny zintegrowany modu\l{} nadzoru radiowo-wizyjnego (An integrated module for remote radio and visual monitoring)}},
  booktitle = {{Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki (KSTiT 2015)}},
  address = {Krak\'{o}w, Poland},
  date = {2015-09-13/2015-09-16},
  doi = {10.15199/59.2015.8-9.24},
  year = {2015}
  }

This entry was posted in Dissemination. Bookmark the permalink.

Comments are closed.