Video İşleme Algoritmalarının OpenCL Kullanarak GPU ve FPGA Üzerinde Veri-Paralel Gerçeklenmesi

 • Duygu Büyükaydin, Toygar Akgün, Metin Aktas, and Cengiz Erbas. Video Isleme Algoritmalarinin OpenCL Kullanarak GPU ve FPGA Üzerinde Veri-Paralel Gerçeklenmesi. In Savunma teknolojileri kongresi (SAVTEK 2014), Ankara, Turkey, 2014.
  [BibTeX]
  @InProceedings{2014-06-BUYUKAYADIN,
  author = {Duygu B{\"u}y{\"u}kaydin and Toygar Akg{\"u}n and Metin Aktas and Cengiz Erbas},
  title = {{Video Isleme Algoritmalarinin OpenCL Kullanarak GPU ve FPGA {\"U}zerinde Veri-Paralel Ger{\c c}eklenmesi}},
  booktitle = {Savunma Teknolojileri Kongresi ({SAVTEK 2014})},
  address = {Ankara, Turkey},
  date = {2014-06-25/2014-06-27},
  year = {2014}
  }

This entry was posted in Dissemination. Bookmark the permalink.

Comments are closed.